Uutiset

4.6.2024Torstaiammuntojen valvojien listaLue lisää »19.5.2024Ammunnan valvojia radalleLue lisää »14.5.2024RHY:n ampumakokeet ja kisatLue lisää »11.5.2024Talkoot 19.5 klo 9 PidettyLue lisää »3.4.2024Ampumaratavaraukset 2024Lue lisää »

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:462983 kpl

TOISTAISEKSI EI LUPAA RATOJEN KÄYTTÖÖN

Varuskunnan ampumaradat

Yleisiä ohjeita liittyen ammuntaan Haminan varuskunnan ampumaradoilla.

-Lue tämä sivu kokonaan ennen kuin menet radoille ampumaan.

-Radat on tarkoitettu PV:n ja RVL:n käyttöön lopeta oma toiminta ja tee tilaa heidän edustajilleen jos sattuu päällekkäisyyksiä. Älä käy väittelemään luvista,vuoroista,oikeuksista tms. asioista.

-Kaikki lupa-asiat hoidetaan varuskunnan komendantin kanssa. Komendantti Ylil Jorma Lindfors.

-Jos jäsenemme haluaa viedä vieraansa ampumaradalle, on vieraalle hankittava lupa komendantilta.

-Sääntörikkomus johtaa luvan määräaikaiseen peruuttamiseen

-Turvamääräysrikkomus johtaa luvan peruuttamiseen kokonaan

-Ampua saa vain valmistelluilta ampumapaikoilta.

-Taulut ym. muut maalit saa kiinnittää tai asentaa kiinteisiin maalilaitteisiin.

-Keiloja ei saa ampua

-Ammunta sallittu kivääri kaliiberi aseilla eli max 20 mm.

-Villikarjurata vain cal .22

-Ratojen välialueelle ei saa mennä. Liikkuminen tiestöä pitkin.

-Vanhat henk.koht. luvat ovat voimassa määräpäiväänsä asti.

-Uusiakin lupia saa komendantilta mutta vain tarpeeseen, kun jäsenluettelomme on komendantilla ei henk.koht. lupia enää saa.

-Komendantin toimisto sijaitsee RUK:n entisessä esikuntarakennuksessa maneesin vieressä.

-Kuvallinen henkilötodistus mukana kun liikut ampumaradalla.

-Roskat tulee ammunnan jälkeen toimittaa ao säiliöihin energia-ja biojäte Lupilla huoltorakennuksen luona oleviin säiliöihin.

-Hylsyt omiin säiliöihin ampumapaikalla.

  

 

SEURAAVANA HAMINAN VARUSKUNNAN OHJEET AMPUMARADOILLE. LUE ENNEN KUIN MENET AMPUMAAN RADOILLE.

Viite

HAMINAN VARUSKUNNAN AMPUMARATOJEN JOHTOSÄÄNTÖ

LUPINMÄEN AMPUMARATA-ALUE

 

•1 YLEISTÄ 

 

Tämä asiakirja kumoaa RUK:n ohjeen 02.07.04 Reserviupseerikoulun ampumaratojen sekä harjoitusalueiden johtosäännöt (8/16.5/D/I/03.01.2002).

 

Ampumarata-alue sijaitsee Lupinmäen - Kettuvuoren maastossa. Ampumarata-alue on merkitty maastoon varoitustauluin ja eristetty pääosin aidalla. Alue ja radat numeroituina ovat kartalla alaliitteessä Lupinmäki1.

 

Alue on Reserviupseerikoulun hallinnassa. Ratojen hoidosta vastaa Reserviupseerikoulun koulutusosasto.

 

Alueella ovat seuraavat ampumaradat:

 

 • - vanha 150 m:n rata (rata 1)
 • - uusi 150 m:n rata (rata 2)
 • - 300 m:n rata (rata 3)
 • - hirvirata (rata 4)
 • - kohdistus- ja luodikkorata (rata 5)
 • - villikarjurata (rata 6)
 • - monitoimiradat (radat 7 a ja b)
 • - haulikkoradat (radat 8 a ja b)

 

 

Ratoja käyttävien seurojen ja yhdistysten tulee toimittaa vuosittain jäsenluettelonsa varuskunnan komendantin toimistoon 31.1 mennessä. Kyseisillä luetteloilla todennetaan lupaa hakevan henkilön kuuluminen seuraan.

 

Seuroihin kuulumattomille siviilihenkilöille ei myönnetä kulkulupia alueelle.

 

Järjestettävistä kilpailuista on tehtävä esitys Reserviupseerikoulun johtajalle. Esitykset tulee toimittaa varuskunnan komendantille vuosittain 28.2 mennessä.

 

 

•2  ALUEEN KÄYTTÖ

 

Alue on sotilasaluetta, jonne ovat oikeutettuja pääsemään:

 

 • - sotilasosastot ja puolustusvoimien henkilöstö
 • - poliisin, rajavartiolaitoksen ja tullin henkilöstö
 • - ampuma- ja metsästysseuroihin sekä reserviläisjärjestöihin kuuluvat henkilöt, joilla on esittää pyydettäessä komendantin myöntämä lupatodistus

 

Kaikilla alueella liikkuvilla siviilihenkilöillä tulee olla hallussaan komendantin myöntämä lupatodistus.

 

Ampumakilpailujen järjestäjä vastaa alueella liikkuvista kilpailuun osallistuvista henkilöistä. Kilpailuihin osallistuvilta ei edellytetä lupatodistusta, pois lukien ulkomaiset kilpailijat, joille on anottava erikseen luvat varuskunnan päälliköltä. Järjestäjän on ilmoitettava ennen radalle menoa kilpailun arvioitu kestoaika Haminan varuskunnan virkapaikalla olevalle päivystäjälle. Kilpailun päätyttyä on järjestäjän ilmoitettava ammuntojen päättymisestä ja kilpailijoiden poistumisesta alueelta.

 

Seurojen ja yhdistysten on koulutettava ampumaratoja käyttäville jäsenilleen johtosääntö varojärjestelyineen. Määräysten rikkomisesta seuraa ampujan luvan peruuttaminen, joko määräajaksi tai kokonaan.

 

Tauluvaraston avaimet ovat kuitattavissa viranomaisille Turvatalolta. Tauluvarastossa on avaimet vanhalle 150 m, uudelle 150 m ja 300 m radoille.

 

Alueen puomit avataan:

 • - maanantai - lauantai klo 07.30 mennessä
 • - sunnuntaisin klo 12.00 mennessä.

 

Puomit suljetaan:

 • - arkisin klo 21.00
 • - lauantaisin ja sunnuntaisin klo 19.00.

 

Talviaikana 1.11.-31.3. puomit suljetaan klo 18.00.

 

 Alueelta on poistuttava 15 min ennen puomien sulkemista.

 

 

Radoilla 1 - 8 ammunnat on sallittu:

 • - arkipäivisin klo 07.30 - 20.00
 • - lauantaisin klo 07.30 - 18.00
 • - sunnuntaisin klo 12.00 - 18.00.

 

Talviaikana ammunnat on sallittu radoilla 1-7:

 • - arkipäivisin klo 07.30 - 17.00
 • - lauantaisin klo 07.30 - 17.00
 • - sunnuntaisin klo 12.00 - 17.00.
 • - radat 8 a ja b ovat käytössä vain 1.4.-31.10 välisenä aikana

 

Varuskunnan päällikön hyväksymät kilpailut on mahdollista ampua edellä mainituista ajoista poiketen.

 

Yllämainitut aikarajoitukset eivät koske Puolustusvoimien koulutukseen liittyviä ammuntoja (pl. sunnuntaisin ammunnan aloitus aikaisintaan klo 12.00). Harjoituksen johtaja sopii tapauskohtaisesti alueen puomien aukipitämisestä yllämainittua aikaa pidempään komendantin kanssa.

 

Radoilla 5, 6, 7a/b ja 8a/b ei ole talvisin kunnossapitoa, joten ammunnat talviaikana ovat mahdollisia vain lumitilanteen niin salliessa.

 

Ratojen välisillä alueilla on liikkuminen kielletty. Liikkuminen tulee tapahtua tieurilla.

 

 

•3 ALUEELLA OLEVAT RADAT JA NIIDEN RAJOITUKSET

 

3.1 Vanha 150 m rata

 

Rata on ainoastaan Puolustusvoimien käytössä. Kilpailuihin voidaan myöntää erillinen lupa myös siviiliseuroille.

 

Radalla on ampumapaikat 150 m, 100 m ja 50 m matkoille. Ammunnat ovat sallittu vain ko. matkoilta.

 

Radalla saa ampua Puolustusvoimien koulutusta palvelevia ammuntoja kertalaukauksin, Suomen Ampujainliiton ja Suomen Metsästäjäliiton lajien mukaisia ammuntoja kiväärillä, kevyellä konekiväärillä ja rynnäkkökiväärillä.

 

Käytettävien taulujen tulee olla Puolustusvoimien, Suomen Ampujainliiton tai Suomen Metsästäjäliiton virallisia tauluja.

 

Maalit on asetettava radoilla valmiina oleviin kiinteisiin maalilaitteisiin. Maaleja ei saa sijoittaa välialueille.

 

Ammunnat välialueelle on kielletty.

 

Radalla ei saa ampua sarjatulta.

 

 

3.2 Uusi 150 m rata

 

Radalla on ampumapaikat 150 m, 100 m ja 50 m matkoille. Ammunnat ovat sallittu vain ko. matkoilta.

 

Radalla saa ampua Puolustusvoimien koulutusta palvelevia ammuntoja kertalaukauksin, Suomen Ampujainliiton lajien ja Suomen Metsästäjäliiton lajien mukaisia ammuntoja kiväärillä, kevyellä konekiväärillä ja rynnäkkökiväärillä.

 

Käytettävien taulujen tulee olla Puolustusvoimien, Suomen Ampujainliiton tai Suomen Metsästäjäliiton virallisia tauluja.

 

Maalit on asetettava radoilla valmiina oleviin kiinteisiin maalilaitteisiin. Maaleja ei saa sijoittaa välialueille.

 

Ammunnat välialueelle on kielletty.

 

Radalla ei saa ampua sarjatulta.

 

3.3 300 m rata

 

Radalla on ampumapaikat 300 m, 150 m, 100 m ja 50 m matkoille. Ammunnat ovat sallittu vain ko. matkoilta.

 

Radalla saa ampua Puolustusvoimien koulutusta palvelevia ammuntoja kertalaukauksin, Suomen Ampujainliiton ja Suomen Metsästäjäliiton lajien mukaisia ammuntoja kiväärillä, kevyellä konekiväärillä, rynnäkkökiväärillä, sinkojen sisäpiipuilla, 122 H 63 sisäpiipuilla ja 23 ItK 61 apuaseella liikkuvaan ja paikallaan oleviin maaleihin.

 

Käytettävien taulujen tulee olla Puolustusvoimien, Suomen Ampujainliiton tai Suomen Metsästäjäliiton virallisia tauluja.

 

Maalit on asetettava radoilla valmiina oleviin kiinteisiin maalilaitteisiin tai liikkuvan maalin kelkkaan. Maaleja ei saa sijoittaa välialueille. Liikkuvaa maalia saa ampua vain punaisten seipäiden rajaamalla alueella.

 

Ammunnat välialueelle on kielletty.

 

Radalla ei saa ampua sarjatulta pois lukien Puolustusvoimien apuaseammunnat 23 ItK 61 kalustolla.

 

Maastoammunnan harjoittelu on mahdollista erikseen valmistelluilta ampumapaikoilta 200 ja 250 m ampumamatkoilta. 

 

3.4 Hirvirata

 

Radalla on ampumapaikat 100 m ja 75 m matkoille. Ammunnat ovat sallittu vain ko. matkoilta.

 

Radalla saa ampua Puolustusvoimien ampumaohjelmiston, Suomen Ampujainliiton ja Suomen Metsästäjäliiton lajien mukaisia ammuntoja kiväärillä, rynnäkkökiväärillä ja sinkojen sisäpiipuilla liikkuvaan ja paikallaan oleviin maaleihin. Ammunnat on sallittu vain maaleihin, jotka ovat punaisten seipäiden rajaamalla alueella.

 

Käytettävien taulujen tulee olla Puolustusvoimien, Suomen Ampujainliiton tai Suomen Metsästäjäliiton virallisia tauluja.

                                           

Maalit on asetettava radoilla valmiina oleviin kiinteisiin maalilaitteisiin tai liikkuvan maalin kelkkaan. Maaleja ei saa sijoittaa välialueille.

 

Ammunnat välialueelle on kielletty.

 

Radalla ei saa ampua sarjatulta.

 

3.5 Kohdistus- ja luodikkorata

 

Radalla on ampumapaikka 100 m matkalla.

 

Radalla saa ampua Puolustusvoimien ampumaohjelmiston, Suomen Ampujainliiton ja Suomen Metsästäjäliiton lajien mukaisia ammuntoja kiväärillä, kevyellä konekiväärillä, rynnäkkökiväärillä, haulikolla ja pistoolilla.

 

Radalla saa ampua 100 m ja taulujen väliseltä alueelta (100 m - 10 m). Ampumapaikat on valittava siten, että vaara-alue rajoittuu taustavalliin. Ammunnat välialueelle on kielletty.

 

Maalit on sijoitettava kiinteisiin maalilaitteisiin pl. räjähteiden raivaamiseen liittyvät ammunnat, joissa haulikolla ammuttaessa maalit (savikiekot / harjoitusmiinat) voidaan sijoittaa maahan maksimissaan 18 metrin etäisyydelle taustavallista ja rynnäkkökivääriä käytettäessä maalit (savikiekot / harjoitusmiinat) voidaan sijoittaa vain taustavallia vasten. Kyseinen lupa on voimassa vain Puolustusvoimien ammunnoissa.

 

Maaleja ei saa sijoittaa välialueille.

 

Radalla ei saa ampua sarjatulta pois lukien Puolustusvoimien taisteluvälinehenkilöstön suorittamat koeammunnat. Lupa on voimassa vain korjattaville kiväärikaliiberisille aseille. Luvan hyväksyy Reserviupseerikoulun esikuntapäällikkö. Lupa tulee anoa kirjallisesti erikseen jokaista kertaa varten.

 

Käytettävien taulujen tulee olla Puolustusvoimien, Suomen Ampujainliiton tai Suomen Metsästäjäliiton virallisia tauluja.

 

Radalla ei ole talvisin kunnossapitoa, joten ammunnat ovat mahdollisia vain lumitilanteen salliessa.

 

3.6 Villikarjurata

 

Radalla on ampumapaikka 50 m matkalla.

 

Radalla saa ampua Puolustusvoimien ampumaohjelmiston, Suomen Ampujainliiton ja Suomen Metsästäjäliiton lajien mukaisia ammuntoja pienoiskiväärillä.

 

Radalla saa ampua kiväärillä, rynnäkkökiväärillä, haulikolla ja pistoolilla vain viranomaisten toimesta tai etukäteen hyväksytyissä kilpailuissa, jotka ammutaan varuskunnan päällikön hyväksymän anomuksen mukaan.

 

Ammunnat lyhyemmiltä matkoilta ovat mahdollista vain viranomaisille tai etukäteen hyväksytyissä kilpailuissa, jotka ammutaan varuskunnan päällikön hyväksymän anomuksen mukaan. Tällöin ammunnat ovat sallittu 50 m - 10 m matkoilla.  Minimiampumamatka on merkitty radalle merkkipaaluilla. Ampumapaikat on valittava siten, että vaara-alue rajoittuu taustavalliin.

 

Maalit on sijoitettava kiinteisiin maalilaitteisiin tai liikkuvan maalin kelkkaan.

 

Maaleja ei saa sijoittaa välialueille.

 

Ammunnat välialueelle on kielletty.

 

Radalla ei saa ampua sarjatulta.

 

Käytettävien taulujen tulee olla Puolustusvoimien, Suomen Ampujainliiton tai Suomen Metsästäjäliiton virallisia tauluja.

 

Radalla ei ole talvisin kunnossapitoa, joten ammunnat ovat mahdollisia vain lumitilanteen salliessa

 

3.7 Monitoimiradat

 

Monitoimiradoilla (radat 7 a ja b) saa ampua Puolustusvoimien ampumaohjelmiston, Suomen Ampujainliiton ja Suomen Metsästäjäliiton lajien mukaisia ammuntoja kiväärillä, rynnäkkökiväärillä, pistoolilla sekä haulikolla 50 - 10 m:n matkoilta.

Ampumapaikat on valittava siten, että vaara-alue rajoittuu taustavalliin.

 

Maalit on sijoitettava kiinteisiin maalilaitteisiin pl. räjähteiden raivaamiseen liittyvät ammunnat, joissa haulikolla ammuttaessa maalit (savikiekot / harjoitusmiinat) voidaan sijoittaa maahan maksimissaan 18 metrin etäisyydelle taustavallista ja rynnäkkökivääriä käytettäessä maalit (savikiekot / harjoitusmiinat) voidaan sijoittaa vain taustavallia vasten. Kyseinen lupa on voimassa vain Puolustusvoimien ammunnoissa.

 

Käytettävien taulujen tulee olla Puolustusvoimien, Suomen Ampujainliiton tai Suomen Metsästäjäliiton virallisia tauluja.

                                           

Maaleja ei saa sijoittaa välialueille.

 

Ammunnat välialueelle on kielletty.

 

Radalla ei saa ampua sarjatulta.

 

3.8 Haulikkoradat

 

Radoilla on ampumapaikat skeet- ja trapsääntöjen mukaisesti. Ammunnat ovat sallittu vain ko. paikoilta.

 

Käytettävien kiekkojen tulee olla Suomen Ampujainliiton tai Suomen Metsästäjäliiton virallisia kiekkoja. Ammunnat ovat sallittu vain kiekkoihin.

 

Radoilla saa suorittaa Suomen Ampujainliiton ja Suomen Metsästäjäliiton lajien mukaisia haulikkoammuntoja alle 3 mm hauleilla.

 

Ammunnat välialueelle on kielletty.

 

Radalla ei saa ampua sarjatulta.

 

                      Ammunnat ovat sallittu 1.4-31.10 välisenä aikana.

 

 

•4 ALUEEN VAROJÄRJESTELYT JA RAJOITUKSET

 

4.1 Yleiset varomääräykset

 

Ammunnoissa on noudatettava voimassa olevia varomääräyksiä ja -ohjeita. Ammunnan johtaja vastaa varomääräysten noudattamisesta. Yksityiset ampujat vastaavat henkilökohtaisesti varomääräysten noudattamisesta. Tarvittaessa väärinkäytöksistä informoidaan yksityisen ampujan seuran johtokuntaa/hallitusta.

 

Ammunnan johtaja tai yksityinen ampuja vastaa siitä, että:

 

 • - alue on tarkastettu ja todettu ettei alueella ole asiattomia henkilöitä
 • - ammunnasta varoittavat punaiset liput tai merkkipallot ovat nostettuna salon päähän sekä mahdollinen merkkivalo on sytytetty.
 • - maalialueen tyhjyys on todettu
 • - ammunnan jälkeen patruunat on poistettu ja aseet tarkastettu
 • - roskat on siivottu pois radalta

 

4.2 Paikalliset varojärjestelyt ja rajoitukset

 

Varolaitteiden paikat on esitetty alaliitteessä Lupinmäki2.

 

Avotulen teko, majoittuminen ja joukkojen ryhmittäminen on aidatulla ampumarata-alueella sallittu vain siihen varatulla alueella karttaliite Lupinmäki3.

 

Avotulen teko on mahdollista vain kiinteillä nuotiopaikoilla.

 

Lupinmäen varastoalueen suoja-alueella saa liikkua ainoastaan tietä pitkin. Harjoitusten pitäminen, majoittuminen ja avotulen teko on suoja-alueella kielletty. Lupinmäen varastoalueen suoja-alue on alaliitteessä Lupinmäki3.

 

 

•5 KÄYTTÖOHJEITA

 

Ampumaratojen käyttäjien on noudatettava seuraavia ohjeita:

 

 • - maalilaitteita ja tauluja on käsiteltävä niitä vahingoittamatta
 • - ammunnan jälkeen on kerättävä hylsyt ja roskat pois (ohjeet ampumakatoksissa)
 • - laitteissa ilmenneistä vioista on ilmoitettava ampumaratojen hoitajalle tai virka-ajan ulkopuolella Haminan varuskunnan virkapaikalla olevalle päivystäjälle
 • - alueen ilmoitustaululla (ampumamajan läheisyydessä) tiedotetaan alueen käyttöön liittyvistä asioista, ampujat ovat velvollisia tutustumaan niihin ennen ammuntaa
 • - alueen pääportin vieressä olevassa ilmoitustaulussa kerrotaan mahdollisista käyttörajoituksista

 

Ampumaratojen käyttövuorot varataan PVAH - järjestelmällä ja ulkopuoliset käyttäjät komendantin toimistosta.

 

Puolustusvoimien ammunnat ja toiminnat rata-alueella ovat aina etusijalla. Poikkeuksena etukäteen hyväksytyt kilpailut, jotka ammutaan varuskunnan päällikön hyväksymän anomuksen mukaan.

 

Tauluvarastoissa olevat taulut on tarkoitettu vain Puolustusvoimien, Rajavartiolaitoksen ja Poliisin käyttöön.

 

Ampujien tulee siivota jälkensä ja toimittaa roskat radoilla oleviin roska-astioihin tai ampumamajan takana oleviin jäteastioihin.

 

 

 

•6 VALVONTA

 

Aluetta valvovat Haminan varuskunnan vartioston henkilöstö sekä Haminan varuskunnan palkattu henkilökunta. Yksittäiset ampujat ovat velvollisia esittämään lupatodistuksensa sitä pyydettäessä. Ampujat ovat velvollisia ilmoittamaan Haminan varuskunnan virkapaikalla olevalle päivystäjälle havaitsemistaan väärinkäytöksistä ja muista turvallisuuteen liittyvistä laiminlyönneistä tai puutteista.

 

 

 

HAMINAN VARUSKUNNAN PIENOISKIVÄÄRI- JA PISTOOLIRATOJEN JOHTOSÄÄNTÖ

YLEISTÄ

 

Tämä asiakirja kumoaa RUK:n ohjeen 02.07.04. Reserviupseerikoulun ampumaratojen sekä harjoitusalueiden johtosäännöt (8/16.5/D/I/03.01.2002)

.

Pistooli- ja pienoiskivääriradat sijaitsevat Reserviupseerikoulun päärakennuksen takana vallikaivannossa. Alueeseen kuuluu lisäksi vallikaivannon koillispuolella varoitustauluin ja aitauksella eristetty alue. Alue ja radat ovat piirrettynä karttaan alaliitteessä Pistooli- ja pienoiskivääriradat.

 

Alue on Reserviupseerikoulun hallinnassa. Ratojen hoidosta vastaa Reserviupseerikoulun Koulutusosasto.

 

Ratoja käyttävien seurojen ja yhdistysten tulee toimittaa vuosittain jäsenluettelonsa varuskunnan komendantin toimistoon 31.1 mennessä. Kyseisillä luetteloilla todennetaan lupaa hakevan henkilön kuuluminen seuraan.

 

Seuroihin kuulumattomille siviilihenkilöille ei myönnetä kulkulupia radoille.

 

Järjestettävistä kilpailuista on tehtävä esitys Reserviupseerikoulun johtajalle. Esitykset tulee toimittaa varuskunnan komendantille vuosittain 28.2 mennessä.

 

 

ALUEEN KÄYTTÖ

 

 

Alue on sotilasaluetta, jonne ovat oikeutettuja pääsemään:

 

 • - sotilasosastot ja puolustusvoimien henkilöstö
 • - poliisin, rajavartiolaitoksen ja tullin henkilöstö
 • - ampuma- ja metsästysseuroihin sekä reserviläisjärjestöihin kuuluvat henkilöt, joilla on esittää pyydettäessä komendantin myöntämä lupatodistus

 

Kaikilla alueella liikkuvilla siviilihenkilöillä tulee olla hallussaan komendantin myöntämä lupatodistus.

 

Ampumakilpailujen järjestäjä vastaa alueella liikkuvista kilpailuun osallistuvista henkilöistä. Kilpailuihin osallistuvilta ei edellytetä lupatodistusta, pois lukien ulkomaiset kilpailijat, joille on anottava erikseen luvat varuskunnan päälliköltä. Järjestäjän on ilmoitettava ennen radalle menoa kilpailun arvioitu kestoaika Haminan varuskunnan virkapaikalla olevalle päivystäjälle. Kilpailun päätyttyä on järjestäjän ilmoitettava ammuntojen päättymisestä ja kilpailijoiden poistumisesta alueelta.

 

Seurojen ja yhdistysten on koulutettava ampumaratoja käyttäville jäsenilleen johtosääntö varojärjestelyineen. Määräysten rikkomisesta seuraa ampujan luvan peruuttaminen, joko määräajaksi tai kokonaan.

 

Radat ovat käytössä vuosittain 1.4-31.10.

 

 • - Ammunnat ovat sallittu:
 • - arkipäivisin klo 08.00 - 20.00
 • - lauantaisin 08.00 - 18.00
 • - sunnuntaisin 12.00 - 18.00.

 

Varuskunnan päällikön hyväksymät kilpailut on mahdollista ampua edellä mainituista ajoista poiketen.

 

Ratojen tausta-alueilla on liikkuminen kielletty.

 

 

ALUEELLA OLEVAT RADAT JA NIIDEN RAJOITUKSET

 

1.3.1 Pistoolirata

 

Pistooliradalla on ampumapaikka 25 m matkalla. Ammunnat ovat sallittu vain ko. matkalta.

 

Radalla saa ampua Puolustusvoimien ampumaohjelmiston ja Suomen Ampujainliiton lajien mukaisia ammuntoja pistoolilla.

 

Radalla on mahdollista ampua vain seuraavien rajoitusten mukaisilla kalibereillä:

 • - siviiliampujat 22.-38.
 • - viranomaiset kuten edellä ja lisäksi palvelusaseet (esim. 9 mm pistooli)

 

Ammunnat viranomaisille 9 mm tai vastaavilla aseilla ovat sallittu melun takia vain arkisin klo 08.00 - 17.00.

 

Käytettävien taulujen tulee olla Puolustusvoimien tai Suomen Ampujainliiton virallisia tauluja.

 

Maalit on asetettava radoilla valmiina oleviin kiinteisiin maalilaitteisiin. Maaleja ei saa sijoittaa välialueille.

 

Ammunnat välialueelle on kielletty.

 

Radalla ei saa ampua sarjatulta.

 

 

1.3.2 Pienoiskiväärirata

 

Pienoiskivääriradalla on ampumapaikka 50 m matkalla. Ammunnat ovat sallittu vain ko. matkalta.

 

Radalla saa ampua Puolustusvoimien ampumaohjelmiston ja Suomen Ampujainliiton lajien mukaisia ammuntoja vapaapistoolilla ja pienoiskiväärillä.

 

Pienoiskivääriradalla suurin sallittu kaliiperi on .22 lr.

 

Käytettävien taulujen tulee olla Puolustusvoimien tai Suomen Ampujainliiton virallisia tauluja.

 

Maalit on asetettava radoilla valmiina oleviin kiinteisiin maalilaitteisiin. Maaleja ei saa sijoittaa välialueille.

 

Ammunnat välialueelle on kielletty.

 

Radalla ei saa ampua sarjatulta.

                                                                                                                                        

 

ALUEEN VAROJÄRJESTELYT

 

1.4.1 Yleiset varomääräykset

 

Ammunnoissa on noudatettava voimassa olevia varomääräyksiä ja -ohjeita. Ammunnan johtaja vastaa varomääräysten noudattamisesta. Yksityiset ampujat vastaavat henkilökohtaisesti varomääräysten noudattamisesta. Tarvittaessa väärinkäytöksistä informoidaan yksityisen ampujan seuran johtokuntaa/hallitusta.

 

Ammunnan johtaja tai yksityinen ampuja vastaa, että:

 

 • - alue on tarkastettu ja todettu ettei alueella ole asiattomia henkilöitä
 • - ammunnasta varoittavat punaiset liput ovat paikallaan
 • - maalialueen tyhjyys on todettu
 • - toimitaan varomääräysten ja ammunnan johtajan ohjeiden mukaisesti
 • - ammunnan jälkeen patruunat on poistettu ja aseet tarkastettu
 • - roskat on siivottu pois radalta

 

 

 

1.4.2 Paikalliset varojärjestelyt

 

Varoituslippujen paikat on merkitty karttaliitteeseen Pistooli- ja pienkivradat.

 

Pienoiskivääriradalla ampumakilpailuissa, joissa taulutarkastamo on toiminnassa, on taulutarkastamon salkoon nostettava punainen varoituslippu. Varoituslippu osoittaa taulutarkastamon olevan miehitetty. Taulutarkastamosta poistuttaessa on ensimmäisellä ja sinne mentäessä viimeisellä henkilöllä oltava päällään punainen tai oranssi varoliivi.

 

 

KÄYTTÖOHJEITA

 

Ampumaratojen käyttäjien on noudatettava seuraavia ohjeita:

 

 • - maalilaitteita ja tauluja on käsiteltävä niitä vahingoittamatta
 • - ammunnan jälkeen on kerättävä hylsyt ja roskat pois (ohjeet ampumakatoksissa)
 • - laitteissa ilmenneistä vioista on ilmoitettava ampumaratojen hoitajalle tai virka-ajan ulkopuolella Haminan varuskunnan virkapaikalla olevalle päivystäjälle
 • - alueen ilmoitustaululla tiedotetaan alueen käyttöön liittyvistä asioista, ampujat ovat velvollisia tutustumaan niihin ennen ammuntaa

 

Ampumaratojen käyttövuorot varataan PVAH - järjestelmällä ja ulkopuoliset käyttäjät komendantin toimistosta. Ratojen avaimet ovat kuitattavissa Turvatalolla.

 

Puolustusvoimien ammunnat ja toiminnat ovat aina etusijalla. Poikkeuksena etukäteen hyväksytyt kilpailut, jotka ammutaan varuskunnan päällikön hyväksymän anomuksen mukaan.

 

Tauluvarastoissa olevat taulut on tarkoitettu vain Puolustusvoimien, Rajavartiolaitoksen ja Poliisin käyttöön.

 

Ampujien tulee siivota jälkensä ja toimittaa roskat radoilla oleviin roska-astioihin tai RUK:n päärakennuksen takana oleviin jäteastioihin.

 

VALVONTA

 

Aluetta valvovat sotilaspoliisit sekä Haminan varuskunnan palkattu henkilöstö. Yksittäiset ampujat ovat velvollisia esittämään lupatodistuksensa sitä pyydettäessä. Ampujat ovat velvollisia ilmoittamaan Haminan varuskunnan virkapaikalla olevalle päivystäjälle havaitsemistaan väärinkäytöksistä ja muista turvallisuuteen liittyvistä laiminlyönneistä tai puutteista.

 

 

Koulun johtaja

Eversti

Pertti Laatikainen

 

 

Osastopäällikkö

Majuri

Veli-Matti Hartikainen

 

 

 

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

 

 

LIITTEET

     

 

JAKELU

RUK RU-Ksi postin käsittelijät

RUK E postin käsittelijät

RUK VPOP jakelu

RUK JK postin käsittelijät

IMpaE

KarPr

SlMepa

 

TIEDOKSI