Uutiset

7.7.2024Kesäkokous 4.8.2024 klo 15Lue lisää »7.7.2024AmpumakilpailujaLue lisää »4.6.2024Torstaiammuntojen valvojien listaLue lisää »19.5.2024Ammunnan valvojia radalleLue lisää »14.5.2024RHY:n ampumakokeet ja kisatLue lisää »

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:472676 kpl

Suurpetometsästys 2011

Päivitetty 04.08.2011

KYMEN SUURPETOJEN METSÄSTYKSEN JA YHTEISLUPASÄÄNNÖT METSÄSTYSVUODELLE 2011 – 2012

 

 

1 §          YHTEISLUPA

 

Tämän suurpetojen metsästyksen yhteisluvan muodostavat siihen erikseen ilmoittautuneet metsästysseurat ja seurueet, jotka on lueteltu erillisissä eri riistanhoitoyhdistysten alueet kattavissa liitteissä.

 

Yhteisluvalla on oikeus metsästää valtakirjassa mainituilla metsästysseuroilla, metsästys-seurueilla, yksityishenkilöillä sekä heidän vieraillaan (huom! kaikki maksullinen vieras-metsästys kielletään). Tornatorin omistamilla alueilla on metsäautotien varteen viritetyn, karhun kulkua ilmaisevan langan käyttö kielletty.

 

 

 

2 §          METSÄSTÄMINEN

 

Jokainen metsästää sillä alueella, jolla hänellä on ko. suurpedon metsästysoikeus.

 

Karhu

Maa- ja metsätalousministeriö on 3.8.2011 antamallaan asetuksella säätänyt, että karhua voidaan metsästää

1) Pohjois-Karjalan, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnissa sijaitsevien Joensuun,

Kesälahden, Kiteen, Tohmajärven,Rääkkylän, Joensuun, Ilomantsin, Lieksan,

Valtimon, Nurmeksen, Ruokolahden, Imatran,Rautjärven, Parikkalan, Kerimäen, Punkaharjun,Savonlinnan, Enonkosken, Sulkavan ja Puumalan kuntien alueella sekä Kainuun maakunnassa poronhoitoalueen ulkopuolisella alueella (vakiintuneen kannan hoitoalue) yhteensä enintään 170 yksilöä;

 

2) Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa sijaitsevilla vakiintuneen

kannan hoitoalueen ulkopuolella olevilla alueilla sekä Keski-Suomen, Kymenlaakson

ja Pohjois-Savon maakunnissa (levittäytymisvyöhyke) yhteensä enintään 15 yksilöä;

 

Yllä mainituista Kymen suurpetojen vakiintuneen kannan hoitoalueeseen sisältyvällä metsästysalueella metsästettäväksi sallittava enimmäismäärä on 15 karhua. Luvat kohdistetaan Ruokolahden-Imatran, Rautjärven ja Parikkalan riistanhoitoyhdistysten alueille (vakiintuneen kannan alue).

 

Vastaavasti  Kymen suurpetojen levittäytymisalueeseen kuuluvalla metsästysalueella   voidaan metsästää 5 karhua. Luvalliseen metsästysalueeseen kuuluu Raja-Kymen kannanhoitoalue kokonaisuudessaan, Lemi-Taipalsaari, Luumäki, Miehikkälä ja Savitaipale

Rajavyöhyke on rajattu pois rajattu pois lupa-alueesta.                                 

 

Ilves ja susi

Maa- ja metsätalousministeriö on 2.8.2011antamallaan asetuksella säätänyt, että  metsästyslain (615/1993) 41 §:ssä tarkoitetunpoikkeusluvan perusteella saaliiksi saatujen

ilvesten määrä saa olla enintään 440 yksilöä koko maassa. Edellä 1 §:ssä säädetystä suurimmasta sallitusta saalismäärästä saa metsästyslain 41 a §:n 3 momentissa tarkoitetulla perusteella metsästettävien ilvesten määrä olla alueellisesti seuraava:

1) poronhoitoalueella enintään 40 yksilöä;

ja

2) poronhoitoalueen ulkopuolella olevalla kannanhoitoalueella enintään 380 yksilöä.

 

Ilvesten osalta päätökset Suomen riistakeskuksessa tehdään myöhemmin ja nämä säännöt päivitetään vastaamaan ilvesten poikkeuslupatilannetta ennen ilveksen metsästyskauden alkua.

 

 

Maa- ja metsätalousministeriö on 2.8.2011antamallaan asetuksella säätänyt, että metsästyslain (615/1993) 41 §:ssä tarkoitetun poikkeusluvan perusteella saaliiksi saatujen

susien määrä saa olla enintään 20 yksilöä koko maassa.

Varsinaiseen kannanhoidolliseen metsästykseen ei myönnetä poikkeuslupia eikä suden metsästykseen ei ole näin ollen käytettävissä poikkeuslupia.

 

3 §          YKSITTÄISEN METSÄSTÄJÄN VASTUU

 

+ Jokainen metsästäjä vastaa oman metsästyksensä luvallisuudesta

   (metsästysoikeus tai -lupa, ampumakoe karhun metsästyksessä, ase, patruunat,

   metsästyskortti, koiran rabiesrokotus)

 

+ Metsästäjä vastaa ITSE ampumastaan laukauksesta (emä ja pennut, 

   turvallisuus). RKTL:n toimesta merkittyjen karhujen (korvamerkit, lähetinpanta)

   kaatamista tulee kaikin keinoin välttää.

 

+ Jokainen metsästäjä on velvollinen ottamaan selvää ennen metsästyksen

   aloittamista yhteisluvalla tapahtuvan suurpetojen metsästyksen säännöistä

   (yksityiskohtaisesti).

 

+ Jokainen metsästäjä on velvollinen varmistamaan ennen kaatoa, että

   yhteisluvassa on vielä kaatamattomia suurpetoja ja että lupa on käytettävissä.

 

+ Jokainen metsästäjä vastaa mahdollisen haavoittuneen suurpedon vaatimista

   toimenpiteistä (Liite: ilmoituksesta viranomaisille sekä etsinnästä). Paikalle on

   hälytettävä parhaat koirat sekä kokeneet miehet !!!

 

+ Jokainen metsästäjä vastaa siitä, että hänen vieraansa metsästää

   yhteislupasääntöjen mukaisesti.

 

+ Jokainen metsästäjä on velvollinen suorittamaan kaadon jälkeen tarvittavat

   mittaukset, sisälmysten lähettämisen yms. toimenpiteet ylijohtajalta tai

   aluejohtajalta saamiensa ohjeiden mukaisesti.

 

+ Jokaisen karhunmetsästykseen osallistuvan on pukeuduttava

   metsästysasetuksen hirvenmetsästykseen määräämiin varusteisiin.

 

 

4 §          JOHTAMINEN

 

Luvanhakija on Juha Sormunen Imatralta ja hän on yhteisluvan ylijohtaja

puh. 040 553 5265.

               sähköpostiosoite: sormunen.juha@pp.inet.fi

 

Lupa-alue on metsästyksen tarkoituksenmukaisen johtamisen takia jaettu seuraaviin alueisiin, joilla aluejohtajina toimivat seuraavat henkilöt:

 

                        Koillis-Kymi                   aluejohtaja Seppo Näveri, puh. 0500 552  805

 

                        (Rautjärvi, Ruokolahti-

                        Imatra ja Parikkala)        varamies Pentti Hienonen, puh. 050 403 1898

                       

                        Raja-Kymi                       aluejohtaja Erkki Kaipia, puh. 050 5677353, 

                        (Etelä-Saimaa,                joka on ylijohtajan varamies

                        Joutseno ja Ylämaa)    

                                                                  Raja-Kymen varamiehet

                                                                  Jari Suikkanen, puh. 0400 652 515

                                                                  Pekka Kaasinen, puh. 040 581 9374

                                                                 

                        Keski-Kymi                    aluejohtaja Juha Niemi, puh. 0400 256 643

                        (Lemi-Taipalsaari,         

  Luumäki, Miehikkälä,

  Savitaipale-Suomen-    varamies, Juha Toikka, puh. 0400 886 333

  niemi, Sippola,              

  Valkeala-Kouvola,

  Vehkalahti-Hamina

  ja Virolahti)

 

Länsi-Kymi                       aluejohtaja Harri Karvanen, puh. 0400 738 823

(Anjala, Elimäki, Iitti,

Jaala-Kuusankoski,        

Kymi-Karhula ja Pyhtää) varamies Veli Nurminen, puh, 0400 572 200

 

 

Lisäksi jokaisen rhy:n alueella on yksi alijohtaja ja jokaisella metsästysseuralla tai seurueella tai lohkolla on yhdyshenkilö.

 

 

5 §          YHTEYDENPITO

 

Yhteydenpito tapahtuu vain yhdyshenkilöiden kautta ja johtajien kesken. Yhteisluvalle hankitaan puhelinvastaajapalvelu, josta voi tiedustella kaadettujen suurpetojen tilannetta.

 

Ylijohtaja sekä aluejohtajat päivittävät puhelinvastaajan ajan tasalle heti saatuaan tiedon kaadosta. Ylijohtajalle ilmoitetaan vain kaadetuista suurpedoista ja mahdollisista ongelma-tilanteista.

 

Puhelinvastaajan numero on: 020 658 0131

 

6 §          YHTEISLUVALLA TAPAHTUVAAN METSÄSTYKSEEN ILMOITTAUTUMINEN JA TIEDOTTAMINEN

 

Jokainen suurpetojen metsästykseen osallistuva metsästäjä ilmoittautuu metsästykseen kuittaamalla liitteen mukaisen lomakkeen. Ilmoittautuminen tapahtuu ja ilmoittautumis-lomake säilytetään siinä metsästysseurassa tai seurueessa, missä kukin metsästäjä metsästykseen osallistuu.

 

Metsästysseurojen alueella metsästävät (myös vieraat) ilmoittautuvat seuransa yhdys-henkilölle. Aluejohtajat sekä seurojen yhdyshenkilöt luettavat yhteislupasäännöt kaikilla ilmoittautuneilla ja ottavat kuittauksen kyseisestä toimenpiteestä. (Täten varmistetaan, että säännöt on luettu ja ymmärretty ja ilmoittaudutaan virallisesti suurpetometsästä-jäksi).

 

Vain ylijohtaja ja aluejohtajat tiedottavat yhteisluvalla tapahtuvasta suurpetometsästyk-sestä tiedotusvälineille (etenkin mahdollisten ongelmatilanteiden sattuessa).

 

 

7 §          SAALISILMOITUS

 

Kaatoilmoitus on tehtävä välittömästi kaadon tapahduttua ylijohtajalle tai aluejohtajalle, jotka ilmoittavat kaadon riistanhoitopiirille ensimmäisenä arkipäivänä kaadon tapahduttua. Kaadot ovat luvallisia ilmoittamisjärjestyksessä. Jos sovittu suurpetomäärä kaatuu ennen metsästyskauden loppua, ylijohtaja päivittää puhelinvastaajan ja ilmoittaa asiasta paikallisradiossa sekä paikallisessa sanomalehdessä.

 

 

8 §          SAALIINJAKO

 

Metsästysseurat, -seurueet sekä mahdolliset lohkot alueillaan päättävät itse saaliinjaosta rhy:n tasolla. Pääperiaate on, että saaliinjako sovitaan ennen metsästyksen aloittamista epäselvyyksien ennaltaehkäisemiseksi. Suurpedon kaataja on ensimmäisen tappavan laukauksen ampunut metsästäjä. Kiistakysymykset ratkaisevat ylijohtaja sekä aluejohtajat.

 

 

9 §          KARHUN JA ILVEKSEN METSÄSTYKSEEN KÄYTETTÄVIEN KOIRIEN    KOULUTUS

 

Yhteisluvan hakija on hakenut metsästyslain 52 §:n 3 momentin mukaisen luvan karhun ja ilveksen metsästykseen käytettävien koirien kouluttamiseen Kymen suurpetojen metsästysalueelle seuraavasti:

 

Karhun metsästykseen käytettävät koirat: 20.8.-31.10.2011.

Ilveksen metsästykseen käytettävät koirat 1.12.2011 – 28.2.2012

 

Yllämainittuina aikoina lupaa voivat käyttää Kymen suurpetojen metsästysalueella ne henkilöt, jotka ovat allekirjoittaneet nimensä näiden sääntöjen liitteenä olevaan suurpetojen metsästyksen osallistumislistaan ja ilmoittautuu koiranohjaajaksi. Lupa koskee niitä henkilöitä, jotka ovat yhteislupaan liittyneiden seurojen tai seurueiden jäseniä.

 

Koulutusluvan käyttäjällä tulee olla oikeus kouluttaa koiraa alueella ja kopio lupapäätöksestä mukanaan.  

 

Luvan käytön yhteydessä ei ole lupa poiketa muista metsästyslain tai metsästysasetuksen säännöksistä.
Kymen suurpetojen metsästyksen yhteislupaan ilmoittautuminen

metsästysvuonna 2011 – 2012

(Pyyntiluvan hakija Juha Sormunen)

 

Olen lukenut ja ymmärtänyt suurpetojen metsästyksen yhteislupasäännöt ja sitoudun noudattamaan niitä.

 

Allekirjoitus ja nimen selvennys nimen perässä.

 

1. ____________________________________________________________

 

2. ____________________________________________________________

 

3. ____________________________________________________________

 

4. ____________________________________________________________

 

5. ____________________________________________________________

 

6. ____________________________________________________________

 

7. ____________________________________________________________

 

8. ____________________________________________________________

 

9. ____________________________________________________________

 

10. ____________________________________________________________

 

11. ____________________________________________________________

 

12____________________________________________________________

.

13. ____________________________________________________________

 

14. ____________________________________________________________

 

15. ____________________________________________________________

 

16. ____________________________________________________________

 

17. ____________________________________________________________

 

18. ____________________________________________________________

 

19. ____________________________________________________________

 

20. ____________________________________________________________